Vaisnava Calendar

1 Jul 2006 Saturday: Sri Vakresvara Pandita Disappearance   7 Jul 2006 Friday : Fasting for Sayana Ekadasi   8 Jul 2006 Saturday: Break fast(Mumbai) 06:07 – 10:31   11 JuI 2006 Tuesday: Guru (Vyasa) Purnima, Srila Sanatana Gosvami Disappearance.... read more